Wat geloven wij

De Vergadering van Gelovigen


De Vergadering van Gelovigen is een gemeenschap van christenen die samenkomen tot de naam van de Here Jezus Christus om Zijn dood te gedenken. Wij geloven dat Hij op aarde geleefd heeft en voor onze zonden aan het kruis is gestorven. Ook geloven wij dat Hij is opgestaan uit de dood en nu leeft bij zijn Vader in de hemel totdat Hij terugkomt. Wij willen Hem gedenken en van Hem getuigen hier op aarde tot dat Hij komt.

De basis waarop wij samenkomen is in eerste instantie de gedachten dat alle christenen één gemeente vormen. Daarom willen wij ook niet een aparte kerk naast de bestaande kerken en geloofsgemeenschappen zijn. Er is geen overkoepelend orgaan. Van enig belang is of iemand gelooft in de naam van de Here Jezus. Zo iemand behoort tot Zijn lichaam, de Gemeente.De tweede essentie is de viering van het avondmaal wat de Heer Jezus zelf heeft ingesteld. Door brood te breken en uit de beker te drinken gedenken wij het lijden en sterven van de Heer. De Heer Jezus Christus zegt daarbij: ‘Doe dit tot Mijn gedachtenis totdat Ik kom.’ Het avondmaal staat daarom iedere zondag bij ons centraal.


De samenkomsten


De Eeredienst
Iedere zondagmorgen komen we bij elkaar om onze God en Vader en de Here Jezus Christus samen te aanbidden en te danken voor Zijn verlossingswerk. In deze bijeenkomst wordt onder meer gezongen, uit de Bijbel gelezen, gebeden en word wekelijks het Avondmaal gevierd. Als iemand hieraan deel wil nemen hebben wij van te voren een gesprek met hem of haar. Tijdens dit gesprek willen graag weten of de persoon ook daadwerkelijk een gelovige is.

De Woordbediening
Tijdens de woordbediening staat de Bijbel centraal. Wij hebben geen specifieke geloofsbelijdenis maar geloven dat de bijbel het geïnspireerde woord van God is. Eén of meerdere broeders leest een tekstgedeelte uit de Bijbel wat hij vervolgens met de gemeente bespreekt om na te gaan wat God ons daaruit wil leren.

De Bidstond en Bijbelbespreking

Iedere woensdagavond komen wij als gemeente bij elkaar om met elkaar te bidden en te danken. Hierbij kunnen onderwerpen of personen naar voren gebracht worden waarvoor gebed nodig is.

Tijdens de tweede helft van de avond vindt de bijbelbespreking plaats. Er wordt dan een gedeelte uit de Bijbel voorgelezen en de aanwezigen kunnen van gedachten wisselen over het te behandelen gedeelte. Tijdens de bijbelbespreking is er ook ruimte om vragen te stellen.

Meer informatie over de vergadering van gelovigen kunt u hier vinden.

Nieuws


Er zijn geen nieuwsberichten gevonden

Agenda / Activiteiten


Er zijn de komende periode geen activiteiten.

Locatie


Vergadering van Gelovigen
J.W. Frisodreef 146
2224 BK Katwijk zh
T. 071 - 407 52 89
E. info@vergaderingkatwijk.nl