Geschiedenis

Het begin


Vanaf 1903 kwamen er in de winter enkele broeders bij elkaar om Bijbelstudie te doen. In de zomer van 1905 zijn deze broeders en een zuster gestart met gezamenlijke Bijbelstudie op zondag in een huiskamer in Katwijk. Begin 1906 zijn zij begonnen met het breken van het brood op zondagmorgen.
In deze tijd kwamen de broeders en zusters uit Katwijk meer in contact met broeders en zusters uit de omstreken (o.a. uit Bodegraven, Zwammerdam, Leiden en Den Haag). Deze broeders kwamen, samen met een betrokken broeder, tot de conclusie dat zij gedoopt wilden worden Zij zijn toen gedoopt in de buitenwatering, wat in die tijd erg revolutionair was.

Omdat meer broeders en zusters bij de samenkomsten aanwezig waren werden de diensten verplaatst naar de smousenbakkerij (op de hoek van de Stationsstraat en de Voorstraat in Katwijk). In dit lokaal werden Bijbellezingen gehouden door verschillende broeders. De Heer heeft dit rijk gezegend.


De smousenbakkerij


Het aantal mensen dat de samenkomsten bezocht groeide tot 20 – 30 personen. De smousenbakkerij werd toen al snel te klein. Zeker met de mensen die de Vergadering af en toe van buiten bezochten (vooral badgasten in de zomer). Enkele badgasten gaven toen aan ‘dat gaat zo niet langer en een eigen lokaal hier in Katwijk is nodig’.


Stengelinstraat


Voor een zuster die op dat moment de Vergadering bezocht werd op dat moment een huis in het hofje aan de Voorstraat gebouwd. Haar huis is toen een stukje naar voren geplaatst zodat daarachter een ruimte ontstond voor een lokaal.
De vergadering van Gelovigen beschikte vanaf 1910 dan ook over een eigen lokaal waar plaats was voor ongeveer 100 mensen. In deze tijd werd ook het zondagsschoolwerk opgezet.

In de jaren daarna kwamen er steeds meer badgasten naar Katwijk, zeker na de Tweede Wereldoorlog.

Stengelinstraat
“Kijkjes in Katwijk”, Jan van der Plas, 1977


UNI-zaal


Vanwege de komst van de velen badgasten werd vanaf 1950 ’s zomers op zondag de UNI-zaal gehuurd om alle gasten te kunnen herbergen. De UNI-zaal werd alleen op zaterdag ook voor bruiloften gebruikt. In de ruimte hingen dan ook slingers en het rook er niet altijd fris. Daarnaast had de ruimte geen ramen, maar alleen daklichten. In de zomer kon het hier ook erg heet worden.

Door het groeiende aantal bezoekers, werd de UNI-zaal ook in de winter gehuurd voor de zondagsamenkomsten. Alleen de zondagsschool en de woensdagsamenkomsten (bidstond en bijbelstudie) vonden nog plaats in de Stengelinstraat.

Ook het zondagschoolwerk breidde zich steeds verder uit. Op het hoogtepunt kwamen elke zondag meer dan 100 kinderen. De zondagsschoolgroepen voor verschillende leeftijden waren verspreid over vier locaties, vanwege ruimtegebrek, in Katwijk: de Stengelinstraat, de UNI-zaal, de oude visserijschool (tegenover de Hoeksteen) en het overblijflokaal van de huishoudschool.


Cleijn Duin


Het lokaal aan de Stengelinstraat werd dan ook definitief te klein. Drie jaar lang is op de zondag dan ook vergaderd in een bijzaal van de sporthal Cleijn Duin. Op zaterdagavond werden hier feestjes gegeven. Verschillende broeders kwamen daarom elke zondagochtend om 7.30 uur in de sporthal om op te ruimen en te dweilen. De vraag naar een groter, eigen lokaal werd hierdoor steeds groter.


Johan Willem Frisodreef


In 1974 is, in afhankelijkheid van God, gestart met het uitwerken van de ideeën voor een mogelijke nieuwbouw voor een lokaal. Het doel was om een ‘eenvoudig lokaal voor de behuizing van het getuigenis’ te realiseren. Met behulp van een wethouder en een architect is in drie maanden tijd een plan ontstaan en uitgewerkt voor een lokaal aan de Johan Willem Frisodreef.

Voor alle broeders en zusters is een voorlichtingsavond georganiseerd om te bezien of ook de benodigde financiën bij elkaar gebracht konden worden. Uiteindelijk is in 1975 gebouwd aan het lokaal aan de J.W. Frisodreef. Op 15 november 1975 is er een openingsbijeenkomst georganiseerd voor de broeders en zusters. Daarna is er nog een bijeenkomst georganiseerd voor mensen uit het hele land.

Na de opening is het gebouw aan de Stengelinstraat verkocht aan een broeder om hier een werkplaats te realiseren.

In 2009 is er een naam gegeven aan het gebouw ‘De Samenkomst’


Aanvullende informatie


Overzicht van het vergaderen in Katwijk van br. M.G de Jong uit 1946
Gedichten van br. W. Zwitser die voorgedragen zijn tijdens de openingsbijeenkomsten in 1975.

Nieuws


Er zijn geen nieuwsberichten gevonden

Agenda / Activiteiten


Er zijn de komende periode geen activiteiten.

Locatie


Vergadering van Gelovigen
J.W. Frisodreef 146
2224 BK Katwijk zh
T. 071 - 407 52 89
E. info@vergaderingkatwijk.nl